Projektiranje brodova duljine do 24m

Projektiranje brodova i odobravanje klasifikacionih projekata rekonstrukcija brodova kod – HRB-a , LR , BV , DNV

  1. Brodovi za potragu i spašavanje, policijski patrolni brodovi i brodovi obalne straže.
  2. Radni brodovi: vatrogasni brodovi, plutajuće dizalice, pilotine, brodovi za ronioce, brodovi za opsluživanje uzgajilišta
  3. Ribarski brodove: kočarice, plivaričari tunolovci
  4. Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, putničke katamarane